Coöperatieve Vereniging Heuvelrug Energie, gevestigd aan Gezichtslaan 6, 3956 BB te Leersum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.heuvelrugenergie.nl

samen@heuvelrugenergie.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heuvelrug Energie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Welke persoonsgegevens wij van u bewaren is afhankelijk van de diensten die u afneemt van Heuvelrug Energie.

 

Nieuwsbriefabonnees

Nieuwsbriefabonnees bewaren we alleen naam (voor- en achternaam) en het email adres.

 

Leden

Van leden bewaren we naast naam (voor- en achternaam) en het emailadres gegevens over de betaling van de ledenbijdrage en eventueel het adres (woonplaats, straat en huisnummer, postcode).

Van leden die gebruik maken van onze overeenkomst met Greenchoice bewaren we bovendien het klantnummer van Greenchoice en het type product dat van Greenchoice wordt afgenomen.

Van belangstellenden voor en deelnemers aan de cursus, Postcoderoosprojecten en andere activiteiten van Heuvelrug Energie bewaren we naam, adres (postcode) en emailadres.

 

Website

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Heuvelrug Energie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens, bestaande uit naam, adres, postcode, email adres en eventueel telefoonnummer, worden door Heuvelrug Energie gebruikt voor:

  • De registratie van het ledenbestand;
  • Financiële administratie;
  • Verstrekken van informatie over activiteiten, wetenswaardigheden betreffende duurzaamheid en relevante ledeninformatie via nieuwsbrieven of emailberichten;

Heuvelrug Energie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurder of vrijwilliger van Heuvelrug Energie) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw reguliere contactgegevens worden bewaard tot het moment waarop u uw lidmaatschap opzegt en/of aangeeft geen berichten meer van de Heuvelrug Energie te willen ontvangen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Heuvelrug Energie verstrekt gegevens aan derden uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heuvelrug Energie gaat uiterst zorgvuldig met deze informatie om en houdt zich ten alle tijden aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Heuvelrug Energie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met samen@heuvelrugenergie.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen, tenzij een dergelijke handeling in strijd is met een wettelijke verplichting.

Indien u akkoord gaat met bovenstaande hoeft u niets te doen.
Indien u niet akkoord gaat met het bewaren en de verwerking van uw gegevens conform bovenstaande beschrijvingen, kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar samen@heuvelrugenergie.nl.

Heuvelrug Energie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hé Nieuwsbrief

Je kunt je hiernaast aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt 4 - 6 keer per jaar.

Afmelden kan altijd. Privacy gewaarborgd.

 

Bekijk laatste nieuwsbrief
Ga naar Nieuwsbrief archief

Please enable the javascript to submit this form

Contact

Coöperatie Heuvelrug Energie U.A. (Hé)
KvK 55655475
Gezichtslaan 6
3956 BB Leersum
samen@heuvelrugenergie.nl

Stuur ons uw opmerkingen

Uw volledige naam invullen
Graag een (geldig) email invullen
Graag hier uw bericht invullen
Invalid Input
Invalid Input