Heuvelrug Energie is er voor álle inwoners, woningeigenaren en huurders in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ook bedrijven en instellingen als scholen en (sport-)verenigingen kunnen lid worden. Ieder lid kan meepraten en -beslissen over de manier waarop we onze energievoorziening duurzaam gaan vormgeven. Hieronder leest u wat u moet doen om lid te worden, wat het lidmaatschap kost, welke voorwaarden er zijn gesteld aan het lidmaatschap en welke rechten u heeft als lid.

 

Het lidmaatschap

De leden zijn samen eigenaar van de coöperatie en betalen een contributie. Het lidmaatschap staat open voor alle inwoners van en instellingen en bedrijven die zijn gevestigd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Woont u niet in onze gemeente of bent u hier niet gevestigd? Dan adviseren we om na te gaan of zich in uw gemeente / bij u in de buurt een energiecoöperatie bevindt waarvan u wel lid kunt worden. Hieronder vindt u een aantal tips.
Utrecht: www.energie-u.nl/energie-u

De Bilt: www.beng2030.nl
Houten: www.opgewekthouten.nl
Wijk bij Duurstede: www.eigenwijkseenergiecooperatie.nl
Zeist: www.mijngroenehuis.nu
Gelderse Vallei: www.valleienergie.nl


Lid worden

Huurders en woningeigenaren kunnen zich hier aanmelden als lid via het lidmaatschapsformulier. Uw lidmaatschap wordt aanvaard op het moment dat u de betaling heeft verricht. Voor klanten van Greenchoice is er een speciale regeling met gratis lidmaatschap en een bescheiden jaarlijkse korting op de energierekening.

Nieuwe Greenchoiceklanten kunnen zich voor deze regeling aanmelden bij Greenchoice.

Bestaande Greenchoiceklanten kunnen zich aanmelden via de website van Heuvelrug Energie.

 

Voor bedrijven en instellingen is er een apart aanmeldformulier voor bedrijven en instellingen.

 

Uw lidmaatschap opzeggen

Als u verhuist naar een andere gemeente kunt u geen lid blijven van Heuvelrug Energie. U kunt uiteraard wel donateur blijven. U kunt uw lidmaatschap beëindigen door een email te sturen naar opzeggen@heuvelrugenergie.nl

 

Contributie en Donatie

De contributie voor huurders en woningeigenaren bedraagt 10 Euro per jaar. Maak je gebruik van onze overeenkomst met Greenchoice, dan is het lidmaatschap gratis en ontvang je jaarlijks een bescheiden korting op je energierekening.

De contributie voor bedrijven en instellingen is afhankelijk van het jaarlijks stroomverbruik. Meer hierover leest u op onze speciale pagina voor bedrijven en instellingen.


Draagt u Heuvelrug Energie een warm hart toe en wilt u graag iets meer betalen, dan kan dat in de vorm van een donatie. U kunt uiteraard ook doneren zonder lid te worden. Vanwege de administratiekosten verzoeken we u vriendelijk om alleen bedragen van 10 Euro of meer te doneren.

 

De rechten van het lidmaatschap

Als lid heeft u het recht om mee te praten en te beslissen over het beleid en de activiteiten van de coöperatie. Bedrijven en instellingen (rechtspersonen) hebben (statutair) dezelfde lidmaatschapsrechten (o.a.stemrecht) als natuurlijke personen.

 

Meepraten en beslissen kan op drie niveau's: in de Algemene Ledenvergadering, als lid van de Ledenraad en als lid van het bestuur.

 

1. Heuvelrug Energie organiseert jaarlijks een Algemene Ledenvergadering (ALV). Alle leden worden hiervoor uitgenodigd. In de ALV heeft ieder lid een stem.

2. De Ledenraad wordt gevormd door vertegenwoordigers van de ALV en door de ALV gekozen. Ze dient als klankbord voor en toezichtorgaan op het bestuur.

3. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden. Zij worden door de Ledenraad benoemd. De Ledenraad kan ook bestuursleden ontslaan of schorsen. Bestuursleden kunnen dan ook geen lid zijn van de Ledenraad.

Hé Nieuwsbrief

Je kunt je hiernaast aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt 4 - 6 keer per jaar.

Afmelden kan altijd. Privacy gewaarborgd.

Bekijk laatste nieuwsbrief
Ga naar Nieuwsbrief archief

Please enable the javascript to submit this form

Contact

Coöperatie Heuvelrug Energie U.A. (Hé)
KvK 55655475
Gezichtslaan 6
3956 BB Leersum
samen@heuvelrugenergie.nl

Contact formulier

Uw volledige naam invullen
Graag een (geldig) email invullen
Graag hier uw bericht invullen
Invalid Input
Invalid Input