Heuvelrug Energie is er voor álle inwoners, woningeigenaren en huurders in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ook bedrijven en instellingen als scholen en (sport-)verenigingen kunnen lid worden. Ieder lid kan meepraten en -beslissen over de manier waarop we onze energievoorziening duurzaam gaan vormgeven. Hieronder leest welke voorwaarden er zijn gesteld aan het lidmaatschap en welke rechten u heeft als lid.

 

De rechten van het lidmaatschap

 

Als lid heeft u het recht om mee te praten en te beslissen over het beleid en de activiteiten van de coöperatie. Bedrijven en instellingen (rechtspersonen) hebben (statutair) dezelfde lidmaatschapsrechten (o.a.stemrecht) als natuurlijke personen.

 

Meepraten en beslissen kan op drie niveau's: in de Algemene Ledenvergadering, als lid van de Ledenraad en als lid van het bestuur.

 

1. Heuvelrug Energie organiseert jaarlijks een Algemene Ledenvergadering (ALV). Alle leden worden hiervoor uitgenodigd. In de ALV heeft ieder lid een stem.

2. De Ledenraad wordt gevormd door vertegenwoordigers van de ALV en door de ALV gekozen. Ze dient als klankbord voor en toezichtorgaan op het bestuur.

3. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden. Zij worden door de Ledenraad benoemd. De Ledenraad kan ook bestuursleden ontslaan of schorsen. Bestuursleden kunnen dan ook geen lid zijn van de Ledenraad.

 

Energiecoöperaties in naburige gemeenten

Woont u niet in onze gemeente of bent u hier niet gevestigd? Dan adviseren we om na te gaan of zich in uw gemeente / bij u in de buurt een energiecoöperatie bevindt waarvan u wel lid kunt worden. Hieronder vindt u een aantal tips.

Utrecht: www.energie-u.nl/energie-u

De Bilt: www.beng2030.nl
Houten: www.opgewekthouten.nl
Wijk bij Duurstede: www.eigenwijkseenergiecooperatie.nl
Zeist: www.mijngroenehuis.nu
Gelderse Vallei: www.valleienergie.nl

Hé Nieuwsbrief

Je kunt je hiernaast aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt 4 - 6 keer per jaar.

Afmelden kan altijd. Privacy gewaarborgd.

 

Bekijk laatste nieuwsbrief
Ga naar Nieuwsbrief archief

Please enable the javascript to submit this form

Contact

Coöperatie Heuvelrug Energie U.A. (Hé)
KvK 55655475
Gezichtslaan 6
3956 BB Leersum
samen@heuvelrugenergie.nl

Stuur ons uw opmerkingen

Uw volledige naam invullen
Graag een (geldig) email invullen
Graag hier uw bericht invullen
Invalid Input
Invalid Input