Het is al weer december, de feestdagen staan voor de deur. Voor de meeste mensen een tijd van warmte en licht, maar ook voor bezinning. Ook voor ons is dit een goed moment om terug te kijken op 2018, om vervolgens de blik vooruit te richten op 2019.

 

Succesvol 2018

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt door de leden van Heuvelrug Energie en dat heeft concrete resultaten opgeleverd. Zo heeft een aantal inwoners van Driebergen en Doorn zich kunnen aansluiten bij het postcode-project Buurtstroom Werkhoven en is er veel belangstelling voor een tweede postcoderoos-project op het dak van de Binder in Leersum en de nieuwe brandweerkazerne in Maarn. Onze vrijwilligers hebben veel tijd en energie gestoken in de organisatie van deze projecten, waaronder het overleg met de gemeente en de eigenaren van de gebouwen. We zijn dan ook erg tevreden met het resultaat!

 

In 2018 is er ook weer twee keer een cursus georganiseerd over het verduurzamen van de energievoorziening van je woning. De 22 deelnemers hebben geleerd hoe ze stap voor stap een verduurzamingspan voor hun eigen woning kunnen maken. Omdat energiebesparing steeds belangrijker wordt, bevelen we iedereen die de cursus nog niet heeft gevolgd dan ook van harte aan dit volgend jaar alsnog te doen. Nuttig en leuk!

 

Dit jaar zijn we rond de verkiezingen begonnen met ‘De Duurzame 100’ van de Utrechtse Heuvelrug. Deelnemers konden aan de hand van 10 vragen nagaan op welke punten zij al duurzaam bezig zijn en waar ze nog op kunnen verbeteren. Hiervoor was veel belangstelling. Ook in de plaatselijke krant, De Kaap, is hier de nodige aandacht aan besteed. Dit heeft er mede aan bijgedragen dat meer dan 100 huishoudens de vragenlijst hebben ingevuld. Uit de inzending zijn inmiddels 6 inspirerende voorbeelden gekozen, waarover we een filmpje hebben laten maken.

 

Samenwerking is noodzakelijk om de duurzaamheidsambities te realiseren! We zijn dan ook tevreden met het feit dat in 2018 de samenwerking met de gemeente verder is uitgebouwd. Samen met de energieambassadeurs, en de LionsClub Utrechtse Heuvelrug heeft Heuvelrug Energie in oktober ‘Een Week Duurzaam’ georganiseerd, met evenementen in Maarn, Driebergen en Doorn. Verder is er verbinding gelegd met Goedvolk, een groep inwoners die een positieve bijdrage wil leveren aan duurzaamheid van de regio. De naamsbekendheid van Heuvelrug Energie is door dit alles gegroeid. Dit blijkt ook uit de gestage groei van het aantal leden naar 200.

 

 

Op weg naar 2019

Heuvelrug Energie heeft al met al een succesvol jaar achter de rug. Maar dat is geen reden om komend jaar minder ambitieus te zijn. Er is nog te veel te doen! We hebben recent in de media kunnen lezen en zien dat Nederland, maar ook de andere landen in de wereld, de klimaatdoelstellingen niet gaan halen. Dit baart ons zorgen, want de opwarming van de aarde gaat door.

 

Daarom moeten we er met elkaar nog harder de schouders onder zetten. We willen de samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug dan ook intensiveren. Wat we echter nog belangrijker vinden is dat de gemeente actief haar rol in de duurzaamheidsopgave pakt. We verwachten van de gemeente dat zij de regie op de duurzaamheidsagenda neemt. Deze rol kan de gemeente niet bij de burgers leggen; daarvoor is de opgave te complex en omvangrijk! Het faciliteren van burgerinitiatieven is goed en noodzakelijk, maar niet genoeg. Als we echt onze doelstelling willen halen, een energieneutrale gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2035, dan is er meer aandacht en inzet nodig van de gemeente. Zo zullen er duidelijke tussendoelen gesteld moeten worden en meetmomenten afgesproken, zodat we kunnen nagaan of we met elkaar op de goede weg zijn en we genoeg vooruitgang boeken. Het isoleren van woningen en energiebewust handelen moet worden gestimuleerd.

 

Daarnaast willen we in 2019 verder werken aan bewustwording van de ernst van de klimaatproblematiek en oplossingen onder de bewoners van de Utrechtse Heuvelrug. Het zijn nog te vaak de bekende gezichten die we tegenkomen bij de bijeenkomsten die worden georganiseerd door de gemeente of Heuvelrug Energie. Het is een open deur, maar onze generatie is de eerste die global warming ervaart en tegelijkertijd de laatste generatie die er iets aan kan doen.

 

Ik wil dan ook iedereen oproepen om als goed voornemen voor 2019 nog eens na te gaan wat je zelf nog meer kunt doen om hieraan bij te dragen. Vraag jezelf eens af of je ieder jaar op wintersport moet en of er alternatieven zijn voor een (verre) vliegvakantie; of het echt nodig is om elke dag vlees te eten; of het misschien mogelijk is om een auto me buurtbewoners te delen. Dat het woord ‘vliegschaamte’ hoog scoort op de ranglijst van populaire woorden geeft overigens hoop! En als helemaal stoppen met vlees-eten, vliegen etc.  voor jou niet helemaal realistisch is, bedenk dan dat ook minderen helpt. En dat is zeker wel realistisch!  Zo kunnen we onze aarde op een goede wijze aan onze kinderen en kleinkinderen nalaten.

 

Ik hoop dat deze oproep aanleiding geeft voor (opnieuw) een moment van bezinning en voldoende inspiratie biedt voor goede klimaat-voornemens. We willen onze aarde immer op een goede wijze aan onze kinderen, kleinkinderen, nichtjes en neefjes kunnen nalaten.

 

Tenslotte wens ik iedereen een zeer goede jaarwisseling met familie, vrienden en/of bekenden. Laten we toasten op een nieuw jaar met veel inspirerende klimaat-initiatieven!

 


Peter Haring

 

 

 

 

Hé Nieuwsbrief

Je kunt je hiernaast aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt 4 - 6 keer per jaar.

Afmelden kan altijd. Privacy gewaarborgd.

Bekijk laatste nieuwsbrief
Ga naar Nieuwsbrief archief

Please enable the javascript to submit this form

Contact

Coöperatie Heuvelrug Energie U.A. (Hé)
KvK 55655475
Gezichtslaan 6
3956 BB Leersum
samen@heuvelrugenergie.nl

Contact formulier

Uw volledige naam invullen
Graag een (geldig) email invullen
Graag hier uw bericht invullen
Invalid Input
Invalid Input